Barnboksförfattaren

CARL SANDBURG (1878-1967) tillhör, tillsammans med Selma Lagerlöf, Rudyard Kipling och Bertolt Brecht, kända vuxen-författare som också skriver för barn.

Sandburg har läst H.C. Andersens sagor men inte funnit något motsvarande i sitt eget land.

Sandburg skapar i det uppdiktade landet Rotabagga – ett särskilt universum med en egen geografi och en egen livsstil. På sina egna barn, som han kallar ”Spink”, Skabootch” och ”Swipes”, testar han sina historier.

Sandburg 005

Mycket av komiken i böckerna om Rotabagga ligger i det sätt på vilket Sandburg namnger personer och platser. Han leker med ljud och begrepp; ”När Godda Yxskaft är på väg till Rotabagga passerar han Över- och Underlandet. Ingen går ur vägen för någon annan. Antingen går man över eller under”. Städerna i Rotabagga heter Leverochlökbyn och Gräddstrutsbyn och i landet finns också en stad gömd under en grästuva, där det bara bor uppnästa spindlar.

I Rotabagga-berättelserna lever invånarna sina liv enligt klart formulerade regler men utan våldsinslag. Städerna hyser inte bara sina invånare, de lever sina egna liv. Här finns inga kungar och prinssessor utan harar, möss, trasdockor och mänskliga borsthandtag, blandade med taxiförare, polismän, skådespelare och brandmän. Skyskrapor kan tala och känna, järnvägsspåren går i sicksack, grisarna bär haklappar. Godda Yxskaft låter barnen själva få bestämma sina namn vilket vittnar om en påfallande modern barnsyn. Som en röd tråd genom berättelserna går Sandburgs lek med alfabetets bokstäver.

Som centralgestalt i berättelserna framstår Potatisnos Blindman, en symbol för den gamle vise mannen. Han har sin plats på Storgatan intill postkontoret i Lever-och-lökbyn. Han spelar dragspel och han har alltid tid att inleda samtal, berätta sagor eller fälla filosofiska kommentarer. Han bär en skylt med texten, Jag är blind också. Det finns så många seende som aldrig ser någonting, menar han. I skildringen av livet i Rotabagga kombineras fantasi och verklighet med detaljer från det Amerika Sandburg lever i. Även Sandburgs poesi för vuxna kännetecknas på samma sätt av lyrisk fantasi och sensualism.

Enligt forskaren Lena Kåreland har Sandburg med sina Sagor från Rotabagga haft betydelse för den svenska barnbokens utveckling. Hos Lennart Hellsing finns en direkt påverkan från Sandburg, speciellt i Hellsings tidigt utgivna barnböcker. Den inspiration som Hellsing finner hos Sandburg leder inte till någon imitation. Sandburg kan sägas fungera som en katalysator som hjälper Hellsing att utvecklas till den stora barnboksförfattare han blir. Båda menar att konst främst talar till våra sinnen och har förmåga att påverka människor i det dagliga livet. Båda utgår alltid från barnens perspektiv och har respekt för barns fantasi och föreställningsvärld. De anknyter till det vardagliga och till barnets konkreta sätt att tänka och föreställa sig.

FOTNOT:

Namnet Rotabagga har enligt Sandburg svenskt ursprung. En ”rutabaga” är en stor, gul, svensk kålrot. Ett benämning som också Sandburgs föräldrar bär med sig när dom emigrerar från Sverige.

Källa: Gränsöverskridare av Lena Kåreland