Harry och vetenskapen

bild_harry_martinsson

Harry Martinson och den nya vetenskapen.

 I dikten DAGGMASKEN (ur Passad) hyllar Harry Martinson den nedre bonden:

                             “Vem vördar daggmasken,

                              odlaren djupt under gräsen i jordens mull,

                              Han håller jorden i förvandling.

                              Han arbetar helt fylld av mull,

                              stum av mull och blind.

                              Han är den undre, den nedre bonden

                              där åkrarna klädas till skörd,

                              Vem vördar honom,

                              den djupe, den lugne odlaren,

                              den evige grå lille bonden i jordens mull.”

Dikten har fått förnyad aktualitet nu när många bönder runt om i världen övergår till en plöjningsfri miljövänligare odling. Genom att sluta vända jorden utsätts den för mindre solljus, minskar uttorkning och binder extra kol. Intensiv odling har gjort att mängden kol i den odlingsbara jorden har minskat från 5% till 1%.

Dels medger metoden tätare radavstånd och därmed större skörd. Dels sparar bonden diesel tack vare mindre jordbearbetning. Andra positiva effekter av minskad jordbearbetning är att jorderosionen minskar markant och att markfukten bevaras i högre grad. Istället litar man än mer på att den nedre bonden – Daggmasken – också sköter den del av jobbet som plogen traditionellt har skött.

KÄLLA: Johan Rockström, Expert på internationella jordbruks- och vattenfrågor

Redan Charles Darwin var en stor samlare av daggmaskar. Han insåg tidigt att utan daggmaskar ingen mull!