Folkmängd i Östergötland 2011-20

            
           
           
    Folkmängd Folkökning Varav Varav
    2020-12-31  2011-2020 invandring Invandring i %
MJÖLBY   27 960  

 

2204 789 35
           
MOTALA   43 640 1 685 2 158 100+
           
VADSTENA   7 423 32 161 100+
           
ÖDESHÖG   5  338 54 414  100+
           
LINKÖPING   164 616 17 970 8 308 46
           
NORRKÖPING   143 478 13 338 8 476 64
           
ÖSTERGÖTLAND   467 158 37 516 25 934 69
           
Källa: SCB          
2021-02-21/TJ          
           

Träffar: 233