Folkmängd 2011-2019

            
           
           
    Folkmängd Folkökning Varav Varav
    2018-12-31  2011-2018 invandring Invandring i %
MJÖLBY   27 758 2002 765 38
           
MOTALA   43 673 1 718 2 120 100+
           
VADSTENA   7 428 37 154 100+
           
ÖDESHÖG   5  337 53 403  100+
           
LINKÖPING   163 051 16 405 7 862 48
           
NORRKÖPING   143 171 13 031 8 318 64
           
ÖSTERGÖTLAND   465 495 35 853 25 118 70
           
Källa: SCB          
2020-02-20/TJ          
           

Träffar: 233