Folkmängd 2011-2016

            
           
           
    Folkmängd Folkökning Varav Varav
    2016-12-31  2011-2016 invandring Invandring i %
MJÖLBY   26 708 952 449 47
           
MOTALA   43 258 1 303 1 472 100+
           
VADSTENA   7 348 -43 100 100+
           
ÖDESHÖG   5  335 51 235  100+
           
LINKÖPING   155 817 8 901 4 235 48
           
NORRKÖPING   139 363 9 223 5 764 62
           
ÖSTERGÖTLAND   452 105 22 463 15 999 71
           
Källa: SCB          
2017-02-21/TJ