Folkmängd 2011-2017

            
           
           
    Folkmängd Folkökning Varav Varav
    2017-12-31  2011-2017 invandring Invandring i %
MJÖLBY   27 019 1263 577 46
           
MOTALA   43 549 1 594 1 741 100+
           
VADSTENA   7 421     30 123 100+
           
ÖDESHÖG   5  343 59 322  100+
           
LINKÖPING   158 520 11 604 5 411 47
           
NORRKÖPING   140 927 10 787 6 822 63
           
ÖSTERGÖTLAND   457 496 27 854 19 492 70
           
Källa: SCB          
2018-02-21/TJ          
           

Hits: 225