Folkmängd 2011-2015

  
 

 

Folkmängd Folkökning Varav Varav
2015-12-31  2011-2015 invandring Invandring i %
MJÖLBY 26 602 846 329 39
MOTALA 42 903 948 1031 109
VADSTENA 7 407 16 63 394
ÖDESHÖG 5  236 -48 140
LINKÖPING 152 966 6 050 3 047 47
NORRKÖPING 137 035 6 985 3 941 56
ÖSTERGÖTLAND 445 661 16 019 11 117 69
Källa: SCB
2016-02-22/TJ