Folkmängd 2011-2018

            
           
           
    Folkmängd Folkökning Varav Varav
    2018-12-31  2011-2018 invandring Invandring i %
MJÖLBY   27 373 1 617 673 42
           
MOTALA   43 687 1 732 1 990 100+
           
VADSTENA   7 514 123 138 100+
           
ÖDESHÖG   5  323 39 368  100+
           
LINKÖPING   161 034 14 388 6 696 47
           
NORRKÖPING   141 676 11 536 7 655 66
           
ÖSTERGÖTLAND   461 583 31 941 22 627 71
           
Källa: SCB          
2019-02-21/TJ          
           

Hits: 233