Folkmängd i Östergötland 2011-21

            
           
           
    Folkmängd Folkökning Varav Varav
    2021-12-31  2011-2021 invandring Invandring i %
MJÖLBY   28 269    

 

2513 826 33
           
MOTALA   43 674 1 719 2 216 100+
           
VADSTENA   7 528 137 192 100+
           
ÖDESHÖG   5  309 25 425  100+
           
LINKÖPING   165 527 18 881 8 804 47
           
NORRKÖPING   144 758 14 318 8 734 61
           
ÖSTERGÖTLAND   469 704 40 062 27 021 67
           
Källa: SCB          
2022-02-22/TJ          
           

Träffar: 75