Om USA

bild_frihetsgudinnan

Välkommen till USA !

Text vid Frihetsgudinnan

Skänk mig era trötta, arma, hopträngda skaror, som trängtar efter att få andas frihetens luft. Sänd dessa hemlösa vinddrivna till mig

Den svenska grundlagen har en svag ställning hos svenska folket. Varenda amerikan vet hur den amerikanska konstitutionen inleds:

We the People of the United States, in Order to form a more perfect Union, establish Justice, insure domestic Tranquility, provide for the common defence, promote the general Welfare, and secure the Blessings of Liberty to ourselves and our Posterity, do ordain and establish this Constitution for the United States of America. 

Portalparagrafen i den svenska regeringsformen lyder:

All offentlig makt utgår från folket”.

Visningar: 208